Kategori: Fordon & Industri

Såhär fixar du bilstöd

Nyfiken på hur du fixar bilstöd? Du hittar mer information här: https://worksystemlife.se/bilstodbidrag/. ​Du måste uppfylla vissa krav för att vara berättigad till den här typen av hjälp.

Först och främst måste du vara försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du både bor och arbeta här. Det finns dock några undantag, så det kan vara av vikt att kolla upp din försäkringssituation ordentligt, och dubbelkolla den.

Din funktionsnedsättning måste vara av en art som gör att du har väldiga svårigheter med olika sorters förflyttning, eller att använda de  kommunala kommunikationsmedel som finns tillgängliga. Du ska ha väldigt svårt att åka tunnelbana, tåg eller buss.

Bilstöd kan göra ditt liv lättare

Dessa svårigheter ska ha funnits i minst 9 år, och för att få bilstöd ska du tillhöra någon form av bidragsgrupp. I praktiken innebär det att något avföljande krav måste mötas: Du måste ha bil för att kunna ta dig till ditt arbete, eller få den utbildning och rehabilitering du behöver. Det är också krav på att du är under 65 år gammal för att du ska vara berättigad till den här formen av bidrag.

Ett annat krav är att du själv kör din bil. Du får inte bidrag om din personliga assistent är din bilförare. Du kan också få bidrag om du har barn under 18 år och behöver bil för att förflytta dig och ditt barn till vardagliga nödvändigheter som till exempel skola.

Som det mesta som gäller bidrag och stöd är det bäst att helt enkelt kontakta sakkunnig i frågan, och stämma av med dem vad som gäller för just dig och din situation.

Fordon & Industri | Comments Off on Fordon & Industri

Jobbar du med brandfarliga vätskor?

Är det så att du jobbar med brandfarliga vätskor? Eller att ni har sådana på ert jobb? Då är det bra att ha brandfarlig vätska skylt, så att alla vet om det. Brandfarliga vätskor innebär alltid en risk, och för att uppmärksamma alla om att dessa finns, bör det alltid sitta en skylt där de är förvarade. 

Brandfarliga vätskor förekommer både inom vissa jobb, men finns även i vårt dagliga liv. Det är allt från bränslen till rengöringsmedel. En brandfarlig vätska kan redan vid låga temperaturer avge ångor som kan antändas. Det är ångorna som brinner, inte vätskan.

Vanliga vätskor som är brandfarliga

I hem och fritidsmiljö finns det flera brandfarliga vätskor. Det är bland annat bensin, aceton, etanol och metanol. Det är även toluenetylacetat, som finns i olika lösningsmedel, samt dietyleter, som ingår i vissa bränslen och i fläckborttagning. Har du dessa hemma, skaffa en brandfarlig vätska skylt, för att andra ska veta om att dessa finns. 

​Andra brandfarliga vätskor är xylen, fotogen, terpentin, diesel, eldningsolja och petroleumprodukter. Alla dessa brandfarliga vätskor kommer i fyra olika klasser. En del är mer brandfarliga än andra. Hemma får du förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor och det sammanlagt av de fyra klasserna som finns. Behöver du brandfarlig vätska för uppvärmning så får du max ha 10 000 liter av detta, men det får inte förvaras i din bostad. Hemma får du bara ha brandfarliga vätskor som täcker det egna hushållets behov. Du får inte förvara sådant för andra.

Fordon & Industri | Comments Off on Fordon & Industri